เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ชาติเป็นสิ่งสมมุติ


ชาติ


ความรักชาติ (ใดก็ตาม)

เป็นเรื่องสมมุติ

มนุษย์ ควรจะรัก มนุษย์

ไม่ใช่อ้างว่ารักชาติ

แล้วฆ่ากัน

ชาติเป็นสิ่งสมมุติ

จริงๆนะ