เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๒๐ เมษายน ๒๕๕๓

ประกาศ!!

ค่ายอบเชยFilm

รับสมัครนักแสดงนำหญิง

ภาพยนตร์เรื่อง ‘‘สุริยุปราคา’’

คุณสมบัติ

- ส่วนสูง165- 175cm

- มีความฝันและรักในการแสดง

- กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

หมายเหตุ

‘‘ไม่จำเป็นต้องผ่านการแสดงมาก่อน

ขอแค่ศรัทธาในความรัก’’

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ได้ที่ 083-3199254

ส่งรูปถ่าย ประวัติ

มุมมองความคิดเรื่องความรักมาที่

Filmatom@hotmail.com

มาร่วมกันทำฝันให้เป็นจริง

‘‘ด้วยรักและศรัทธา-อบเชยFilm’’