เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รับสมัคร ผู้ร่วมเดินทางแสวงบุญสู่ภูเขาไกรลาส


เดินทาง จาก ลาซา สู่ ไกรลาส

16 วัน รับสมัคร อีก 2 คนครับ


กำหนดการ ประมาณเดือนกันยายน