เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

หนังสือเล่มเดียวที่คนไทยควรอ่าน (ช่วงนี้)


เรียน ประชาชน
เรื่อง หนังสือที่ควรอ่าน
อ้างถึงมติ
คณะรัฐมนตรี 1/2550

ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เป็นวันรับร่างหนังสือใต้ดินฉบับนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ี้
จึงมีมติกำหนดใหตั้งแต่้้วันที่ 19 กันยายน2550ี เป็นวันเปิดซื้อหนังสือฉบับดังกล่าว
เหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักศึกษา ที่สนใจสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่

Norbulingka Coffee
637/2 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

อนึ่ง ทางสำนักพระราชวังนอร์บูลิงการ์ ได้มีคำสั่งให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำตัว
ขอให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกัน หยุดทำงาน และอ่านหนังสือดังกล่าว

เพื่อความเข้าใจของประชาชน ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้คัดสรรบทกวีนิพนธ์บางชิ้นมาแสดงเพื่อ
เป็นการยืนยันว่า คนไทยทุกคนควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้ นับเป็นการป้องกันผู้ไม่หวังดี และ กลุ่มข้วัอำนาจเก่า เข้ามาบิดเบือน เนื้อหาและเจตนารมณ์ ในการรับร่างหนังสือดังกล่าว


ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน กรุณาอ่านทุกบรรทัด ดังนี้


ผู้แทนปล่อยกู้

วันนี้, ถึงแม้ทุกท่านจะยังยุ่งอยู่กับเรื่องปากท้องจนลืมหายใจ

แต่ผมพรวดขึ้นขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกๆ ท่าน

ลองมองสมองสองกอง !

ว่าด้วยเรื่อง ‘ความเสื่อม’ เป็นสภาวะอันประเสริฐ

ขอร้องล่ะ, ทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายเดินหนีไปไม่ไยดี

เพราะมันเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายระหว่าง..

สมองเสื่อมกับศีลธรรมเสื่อม ในเมืองไทยใหญ่อุดมผลประโยชน์ของเราเอง

เชื่อถือได้จากไอ้ที่พาดหัวข่าวอันขมขื่นทุกวี่ทุกวัน

สำหรับบ้านเมืองยุค ‘จนใจแข่งรวย’ ที่ทุกท่านอักอ่วนจะย่ำล้าหลังไม่ทันเพื่อน

หัวเด็ดตีนขาดผมก็ขอปล่อยกู้!? ผมรู้มันฟังดูชักยังไงชอบกล

ความที่สมองผมใกล้เสื่อมแต่เห็นใจอยากช่วยคือตรงประเด็น

ส่วนเรื่องศีลธรรม ผมเข็ญครกขึ้นภูเขายังง่ายกว่ากันเยอะ

มาเถอะ, สมองสองกองอันเป็นที่รัก

เราหาที่สุดของความเสื่อมได้ไม่มากไปกว่านี้อีกแล้ว


1 ความคิดเห็น:

LiquidSNAKE กล่าวว่า...

Greeting Tar, yes I have gone through your blog and have found it yes very creative and you are still who you are and I like it that way.

Regarding the book, it is quite interesting. If I am here can you give more detail on book ISBN, in case if I want to buy it.

P.S. I shall visit you some how...


Regard,
Mangkorn W.