เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒เชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ
"เศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น ทางเลือกและทางรอดที่เป็นจริง?"
โดย เฮเลนา นอร์เบิร์ก – ฮอดจ์
วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น: