เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

กำหนดการกิจกรรมรำลึกครบรอบ 100 วันการจากไปของอาจารย์กรุณา กุศลาสัย


วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา13.30-20.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติ สี่แยกปทุมวัน Download แผนที่

13.30-14.00 น. ลงทะเบียน

14.00-14.20 น. การแสดงดนตรีไทยบรรเลงในรูปแบบดนตรีอินเดียโดย
วงดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.20-14.50 น. สารคดี “ชีวิตที่เลือกไม่ได้… กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย”

14.50-15.10 น. กวีนิพนธ์ จาก สมณะจันทเสฏโฐ(ท่านจันทร์) และสีแพร เมฆาลัย เป่าขลุ่ยประกอบ

15.10-16.10 น. ปาฐกถา “ชีวิตที่เลือกได้ เพื่ออะไร” โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

16.10-16.30 น. กวีนิพนธ์จากกลุ่มกวีคนรุ่นใหม่ Thaipoet Societyกฤช เหลือละมัย / ซะการีย์ยา อมตยา / ลัดดา สงกะสินธ์ / แก้วตา ธัมอิน

16.30-16.40 น. การแสดงดนตรีเดี่ยวไวโอลีน โดย พลภัทร จิตติวุฒิการพร้อมการวาดภาพประกอบการแสดงดนตรี โดย สมยศ คำแสง

16.40-16.50 น. กวีนิพนธ์จาก ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

16.50-17.05 น. การแสดงดนตรีอินเดีย บทสวด BHAJAN และ INDIAN DANCE โดยกลุ่มฮินดูสมาช

17.05-17.25 น. “อาจารย์กรุณา ที่ข้าพเจ้ารู้จัก” โดย อ.อรุณ เฉตตีย์ ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17.25-17.30น. เอกอัคราชทูตอินเดียกล่าวสุนทรพจน์

17.30-18.00น. การแสดง INDIA FOLKS DANCE โดย INDIA WOMEN CLUB

18.00-18.10 น. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ่านบทกวีรำลึก

18.10-18.20 น. สุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กล่าวปิด

18.20-19.00 น. พักรับประทานอาหาร ขนม ชาอินเดีย ด้านนอกห้องประชุม สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มโดยอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต/ฮินดูสมาช(เตรียมห้องประชุมเพื่อการแสดงชุดต่อไป)

19.00-19.20 น. ประตูเปิดเพื่อเข้าชมการแสดง

19.20-20.00 น. การแสดงผลงานเดี่ยว I AM A DEMON (ผมเป็นยักษ์) โดย คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น (เจ้าของรางวัลศิลปาธรด้านศิลปะการแสดงประจำปี 2549) * รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงผลงนเดี่ียว I AM A DEMON (ผมเป็นยักษ์)

“ผมเป็นยักษ์: I am a demon” เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “ตัวละครยักษ์ในโขน” ในมุมมองของพิเชษฐ กลั่นชื่น ว่าการเป็นโขนยักษ์ ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยใช้วิธีการนำเสนองานแบบสื่อสารข้ามวัฒนะธรรม (Cross Culture) ด้วยรูปแบบ Dance Performance เพื่อนำเสนอสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของโขนยักษ์ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อหาคำอธิบายที่กระจ่างชัดถึงหัวใจ และความหมายของการเคลื่อนไหวการแสดงโดย พิเชษฐ กลั่นชื่น

*เฉพาะการแสดงนี้สามารถติดต่อซื้อบัตรเพื่อเข้าชมการแสดงชุดนี้ ราคาใบละ 800 / 1,000 / 1,500 บาท

ดูรายละเอียดรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย บริจาคสมทบอุดหนุนการทำกิจกรรมของ“กองทุนกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย เพื่อความเป็นไท ของเด็กและเยาวชน”
จองบัตรเข้าชมการแสดงได้ที่ คุณสุวรรณี หิรัญมาลีเลิศ โทร.086-549-2427, 02-4389331-2 โทรสาร 02-8601278 E-mail : webmaster@snf.or.th

ส่วนรายการภาคเช้าเข้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภายในงาน มีการแสดงภาพศิลปะ 50 ผลงานจากศิลปินชั้นนำหลายหลาย อาทิเช่น อังคาร กัลยาณพงศ์ ประเทือง เอมเจริญ ช่วง มูลพินิจ เทพศิริ สุขโสภา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ อนุพงศ์ จันทร หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ ฯลฯ
และมีสินค้า รวมทั้งหนังสือผลงานและที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์กรุณา กุศลาสัย จำหน่าย

รายได้ทั้งหมดร่วมสมทบ กองทุนกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย เพื่อความเป็นไทของเด็กและเยาวชน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการและกองทุนฯ ได้ที่
โทรศัพท์ 02-438-9331-2//086-608-018 เว็บไซต์ http://www.snf.or.th/ และ http://www.semsikkha.org/

ไม่มีความคิดเห็น: