เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๑ มีนาคม ๒๕๕๓

Tibet Festival
เทศกาลศิลปวัฒนธรรมธิเบต

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553

18.00 น. พิธีเปิด โดย

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

สุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ตัวแทนจากธิเบต

19.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา ในบริบททางวัฒนธรรมและศาสนธรรม”โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์

19.30 น. การแสดงรอบปฐมทัศน์ จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา

โดย สถาบันศิลปะการแสดงธิเบต ( TIPA )


วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553

13.00 น. ปาฐกถา เรื่อง Tibet : My story….เส้นทางแห่งความหวัง โดยตัวแทนจากธิเบต

14.30 น. การแสดง จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา โดย สถาบันศิลปะการแสดงธิเบต ( TIPA )

17.00 น. เสวนาธิเบต...ชีวิตบนหลังคาโลก โดย 3 สตรีผู้ไปเยือนและทำงานกับชาวธิเบต

อวยพร เขื่อนแก้ว (ธิเบต...มิติทางจิตวิญญาณ) ปรัชวัน (ธิเบต...คือชัมบาลาในความทรงจำ)

เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย (เดินเล่นบนหลังคาโลก)

ดำเนินรายการโดย ภัทราพร สังข์พวงทอง

19.00 น. การแสดง จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา

โดย สถาบันศิลปะการแสดงธิเบต ( TIPA )


วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553

13.00 น. ปาฐกถา การกลับมาเกิดใหม่ในแง่ของวัชรยานและปฏิบัติภาวนาแบบธิเบต

โดย Geshe Damdul Namgyal ล่ามประจำองค์ทะไลลามะ

14.30 น. การแสดง จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา โดย สถาบันศิลปะการแสดงทิเบต ( TIPA )

17.00 น. เสวนา การเวียนว่ายตายเกิดในโลกสมัยใหม่

ผู้ร่วมเสวนา Geshe Damdul Namgyal นิธิ เอียวศรีวงศ์ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ดำเนินรายการโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

19.00 น. การแสดง จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา โดย สถาบันศิลปะการแสดงธิเบต ( TIPA )


วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553

16.30 น. ภาพยนตร์ เรื่องHimalaya

19.00 น. การแสดง จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา โดย สถาบันศิลปะการแสดงธิเบต ( TIPA )

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553

16.30 น. ภาพยนตร์ เรื่อง “Kundun”

19.00 น. การแสดง จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา โดย สถาบันศิลปะการแสดงธิเบต ( TIPA )

ทุกรายการ ฟรี ยกเว้น การแสดง จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา โดย สถาบันศิลปะการแสดงธิเบต ( TIPA )

สนับสนุน การแสดง 1,000.- บาท/ที่นั่ง รายได้เพื่อกองทุนการศึกษาเด็กธิเบตในศูนย์อพยพ และ ดูแลคนชราธิเบตเพื่อการแสวงบุญสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป โทรศัพท์ 02-860-2194 หรือ 085-215-4977

เว็บไซด์ www.snf.or.th ,www.semsikkha.org หรือที่ กลุ่มดินสอสี โทร. 0-2623-2838-9

ไม่มีความคิดเห็น: