เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

เปิดบริการทุกวัน Open Daily 7.00 -19.00

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประกาศสำนักพระราชวังฤดูร้อน

นับแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาได้มีกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวน สมคบคิดวางแผน ทำการเปิดร้านกาแฟ กลุ่มคนดังกล่าวได้เริ่มลงมือกระทำการตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 บัดนี้แม้กาลล่วงมากว่าสามเดือนร้านดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะแล้วเสร็จ แม้ปีนี้จะเป็นปีมหามงคลแต่กลุ่มบลคลดังกล่าวยังไม่มีทีท่าจะทำการเปิดร้านในปีมหามงคลนี้ เหตุดังกล่าวสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจไปยังประสพนิกรทุกหมู่เหล่า ดังนั้น ทางสำนักพระราชวังจึงใคร่เสนอภาพความคืบหน้าในการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบ อนึ่ง ทางสำนักพระราชวังจะไม่มีการเปิดเผยโดยเด็ดขาดว่า สำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในร้านกาแฟ ทางสำนักฯ จึงขอประกาศว่า ทางสำนักฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆกับการกระทำของบุคคลดังกล่าวแต่ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง จึงขอให้ประชาชนจงอยู่ในความสงบ รู้รักสามัคคี รอฟังประกาศวันเปิดร้านและขอความร่วมมือให้ไปร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักชาติรักแผ่นดินของคนไทยทุกคน

จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวังฤดูร้อน

มรว.โมโม่ ผู้รับสนองพระราชโอ่งการ

อนึ่ง เนื่องในเดือนอันเป็นมหามงคลที่ร้านกาแฟยังสร้างไม่เสร็จ ทางสำนักได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สั่งจองเหรียญที่ระลึกการสร้างร้านไม่เสร็จครบสามเดือน ในราคาครึ่งเหรียญ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ท่านสามารถสั่งจองได้เพียงนำเงินสดใส่ซอง(วงเล็บมุมซองว่าเอาไปเลย)ไม่ต้องจ่าหน้าซองถึงคุณทักษิณ ทางสำนักจะจัดส่งเหรียญไว้ให้เป็นสิริมงคล ภายในสามวันเจ็ดวัน
ปล. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและกำไรจะนำไปสมทบทุนกองทุนเพื่อนพึ่งพาลยามโยก
ไม่มีความคิดเห็น: